PROJEKT ekoRDF

Witamy na stronie projektu EkoRDF - innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce


INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: EkoRDF

– innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce


Projekt realizowany jest w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, na podstawie umowy o numerze GEKON2/05/268002/17/2015.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt realizacji projektu: 4 674 613 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 070 096 zł

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie:

1. „EKO-BIOMASA” Sp. z o.o. – lider konsorcjum;
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
3. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk;
4. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Projekt zajął 10-te miejsce na 330 złożonych wniosków o dofinansowanie.

Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama