AKTUALNOŚCI

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 02/05/2017

Postępowanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego realizacji projektu EkoRDF, wygrała firma PROFIN Anna Borowiec-Rogalska, Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Łysogórska 3, 30-698 Kraków.


Zapytanie ofertowe nr 02/05/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu EkoRDF ogłaszamy nabór ofert na wykonanie audytu zewnętrznego realizacji projektu.

pobierz pdf


Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 01/05/2017

Postępowanie ofertowe na organizację konferencji naukowo-technicznej w ramach projektu EkoRDF, wygrała firma Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie EUROPA NASZ DOM, ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów.


Zapytanie ofertowe nr 01/05/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu EkoRDF ogłaszamy nabór ofert na organizację konferencji naukowo-technicznej w ramach projektu EkoRDF.

pobierz pdf


Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 02/04/2017

Postępowanie ofertowe na  świadczenie usługi polegającej na opracowaniu edytorskim i graficznym oraz druku publikacji: Posumowanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie pn.”EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni” -kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”, wygrała firma AT GROUP Adrian Gorgosz, ul. Zachodnia, nr 9, lok. 49, 30-350 Kraków.


Zapytanie ofertowe nr 02/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu EkoRDF ogłaszamy nabór ofert na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu edytorskim i graficznym oraz druku publikacji: Posumowanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie pn.”EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni” -kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”.

pobierz pdf


Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 01/04/2017

Postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla linii technologicznej na bazie prototypu i przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie EkoRDF, wygrała firma CONSTANT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa


Zapytanie ofertowe nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu EkoRDF ogłaszamy nabór ofert na opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla linii technologicznej na bazie prototypu i przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie.

pobierz pdf


Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 01/03/2017

Postępowanie ofertowe na brokera technologii projektu EkoRDF, wygrała firma AT GROUP Adrian Gorgosz, ul. Zachodnia, nr 9, lok. 49, 30-350 Kraków.


Zapytanie ofertowe nr 01/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu EkoRDF ogłaszamy nabór ofert na brokera technologii projektu EkoRDF.

pobierz pdf


Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama