AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 01/07/2016

Postępowanie ofertowe na dostawę elementów prototypowej linii higienizacji, stabilizacji i waloryzacji odpadów komunalnych z przeznaczeniem na paliwo pod kątem istniejących jednostek energetyki zawodowej i elektrociepłowni, wygrała firma Usługi Elektroniczne i Elektromechaniczne Rafał Bojaczuk, Dąbrowa 2A, 14-526 Płoskinia.


Zapytanie ofertowe nr 01/07/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu EkoRDF ogłaszamy nabór ofert na dostawę elementów prototypowej linii higienizacji, stabilizacji i waloryzacji odpadów komunalnych z przeznaczeniem na paliwo pod kątem istniejących jednostek energetyki zawodowej i elektrociepłowni.

Pobierz w pdf


2 czerwca 2016

W dniach 30-31 maja 2016 r. mięliśmy szansę zaprezentowania dotychczasowych wyników projektu podczas konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”.

Konferencja odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, a jej tematyka objęła m.in. takie obszary jak: Nowe technologie informatyczne (ICT) – Energetyka – Mechanika, mechatronika i nanotechnologie – Gospodarka surowcami mineralnymi – Ochrona środowiska – Ekonomia i zarządzanie. Czytaj więcej…


27 lutego 2016

EKO-BIOMASA Sp. z o.o. uczestniczyła w VIII konferencji TPOK – Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie.
Konferencja była okazją do promocji projektu, jak również do cennych dyskusji na temat zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez ich spalanie lub przekształcanie na paliwo alternatywne. Podczas konferencji odbyła się wycieczka techniczna do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Czytaj więcej…


29 września 2015

W porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) firma EKO-BIOMASA Sp. z o.o. zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i miało na celu prezentację założeń projektu EkoRDF oraz przedstawienie możliwości współpracy w zakresie odbioru i energetycznego zagospodarowania odpadów. Wśród zaproszonych gości znalazł się m. in. Marszałek Województwa, Pan Adam Jarubas, który gorąco wspiera działania związane z realizacją innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego. Czytaj więcej…


11 września 2015

EKO-BIOMASA Sp. z o.o. uczestniczyła w Ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2015” w Busku-Zdrój.
Udział w spotkaniu był okazją do wysłuchania interesujących wykładów wygłoszonych przez przedstawicieli świata biznesu i nauki, obejrzenia nowoczesnej instalacji w MZGOK Baćkowice oraz nawiązania cennych kontaktów z partnerami zainteresowanymi udziałem w prowadzonym przez nas projektem badawczo-rozwojowym. Czytaj więcej…


Zapytanie ofertowe nr 01/01/2016

Wykonanie strony internetowej

W związku z realizacją projektu EkoRDF ogłaszamy nabór ofert na zakup usługi polegającej na wykonaniu strony internetowej.

Pobierz w pdf


Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama