EKO- BIOMASA Sp. z o.o.

Zespół realizujący projekt:


KIEROWNIK PROJEKTU: Mgr Grzegorz Pelczar

KOORDYNATOR DS. TECHNOLOGII: Dr inż. Katarzyna Wawrzyniak-Turek

KOORDYNATOR DS. PRODUKTU: Mgr inż. Magda Gancarz

SPECJALISTA DS. MIKROBIOLOGII: Dr inż. Katarzyna Wolny-Koładka


EKO-BIOMASA Sp. z o.o.

Nasza firma jest największym w regionie producentem pelletu i brykietu z biomasy dla energetyki zawodowej i jednym ze strategicznych dostawców GDF SUEZ Energia Polska S.A. (Elektrownia Połaniec). Od początku istnienia, czyli niemal od 10 lat, inwestujemy w nowoczesne i innowacyjne technologie, które są wyznacznikiem parametrów ofertowanych przez nas produktów. Są to: najwyższa jakość, efektywność, ekologia oraz ekonomia.

Rozwój firmy, wdrażane innowacje oraz inwestycje są wynikiem strategicznych decyzji oraz realizowanych projektów inwestycyjnych i badawczo-wdrożeniowych,
w tym finansowanych z dotacji krajowych i UE 2007-2013. Zgodnie z przyjętą strategią, wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom i trendom. W 2014 r. pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Generator Koncepcji Ekologicznych GEKON, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na realizację projektu pn.: EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce. Projekt został oceniony na 10 miejscu na 303 wnioski i 20 przyznanych dotacji.


Jego budżet przekracza 40 mln zł i dotyczy realizacji fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej.

 


KONSORCJUM NAUKOWE

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie:

1. „EKO-BIOMASA” Sp. z o.o. – lider konsorcjum;
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
3. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk;
4. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

 

Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama