Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Zespół realizujący projekt:


KIEROWNIK ZESPOŁU NAUKOWEGO (UR): Prof. dr hab. Jarosław Frączek

CZŁONEK ZESPOŁU: Dr inż. Krzysztof Mudryk

CZŁONEK ZESPOŁU: Dr inż. Marek Wróbel

CZŁONEK ZESPOŁU: Dr inż. Mateusz Malinowski

CZŁONEK ZESPOŁU: Mgr inż. Krzysztof Dziedzic

CZŁONEK ZESPOŁU: Mgr inż. Marcin Jewiarz


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest nowoczesną, publiczną uczelnią akademicką o zasięgu europejskim. Oferta edukacyjna i badawcza Uczelni uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych, odnoszące się do ochrony i kształtowania środowiska.
W realizację projektu zaangażowany został zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, pod kierownictwem prof. Jarosława Frączka. Kadra zespołu posiada bogate doświadczenie w zakresie aglomeracji oraz oceny jakościowej stałych paliw aglomeracyjnych. Poza realizacją projektu, w swojej działalności naukowo-badawczej pracownicy Wydziału zajmują się m.in.:
– technologiami produkcji biopaliw
– wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej
– rozwojem i unowocześnianiem maszyn rolniczych
– modelowaniem procesów w inżynierii rolniczej
-wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazów w badaniach agrofizycznych.

 


KONSORCJUM NAUKOWE

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie:

1. „EKO-BIOMASA” Sp. z o.o. – lider konsorcjum;
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
3. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk;
4. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

 

Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama