Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zespół realizujący projekt:


KIEROWNIK ZESPOŁU NAUKOWEGO (IChPW): Dr inż. Sławomir Stelmach

CZŁONEK ZESPOŁU: Dr. inż. Ryszard Wasilewski

CZŁONEK ZESPOŁU: Dr inż. Olaf Piotrowski

CZŁONEK ZESPOŁU: Mgr inż. Krzysztof Głód


Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) jest wiodącą jednostką naukowo-badawczą w Polsce realizującą tematykę powiązaną z koksownictwem, energetyką, termiczną utylizacją odpadów, produktami karbochemicznymi, paliwami naturalnymi i alternatywnymi, termochemiczną konwersją paliw stałych i biomasy oraz wysokotemperaturowych materiałów ceramicznych.

Na przełomie ostatnich lat kadra Instytutu zrealizowała m.in. następujące projekty:

– Strategiczny Program Badawczy „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”;
– projekt rozwojowy „Układ kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej z ciepła i biomasy stałej”;
– projekty zagraniczne: „Development of Coal Gasification Technology For High-Efficiency Fuel and Power Production (CoalGas)”, w obrębie którego realizowany jest m.in. temat „Wykorzystanie technologii zgazowania SRF w układach CHP”.

Kadra naukowa Instytutu realizuje również projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze środków komercyjnych, np.:
– Badania optymalizacyjne parametrów energetyczno-emisyjnych obiektów energetycznych (2010)
– Wpływ technologii gazowania węgla na rodzaje właściwości odpadów (2010)
– Badania właściwości paliw stałych, biomasy, paliw alternatywnych i odpadów (2010)
– Badania właściwości paliw stałych, biomasy, paliw alternatywnych, odpadów i węgli aktywnych (2011, 2013)
– Zgazowanie impregnowanych odpadów technologicznych dla produkcji energii elektrycznej ciepła w układzie kogeneracyjnym (2013).

 


KONSORCJUM NAUKOWE

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie:

1. „EKO-BIOMASA” Sp. z o.o. – lider konsorcjum;
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
3. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk;
4. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

 

Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama