O PROJEKCIE

Tytuł projektu: EkoRDF

– innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce


Projekt realizowany jest w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, na podstawie umowy o numerze GEKON2/05/268002/17/2015.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt realizacji projektu: 4 674 613 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 070 096 zł

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie:


1. „EKO-BIOMASA” Sp. z o.o. – lider konsorcjum;
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
3. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk;
4. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Projekt zajął 10-te miejsce na 330 złożonych wniosków o dofinansowanie.


CELE PROJEKTU

Projekt pn. „EkoRDF

– innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”, zakłada efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostarczanych z Instalacji RIPOK, poprzez przetworzenie ich do postaci umożliwiającej energetyczne wykorzystanie w kotłach energetyki zawodowej. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych. Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Finalnie, po etapie badań, zostanie wypracowany prototyp linii produkcyjnej, a następnie planowane jest wdrożenie opracowanej technologii w praktyce gospodarczej.

 


DO CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH NALEŻĄ:  • Przeprowadzenie analizy w zakresie zagadnień logistycznych związanych z wykorzystaniem odpadów do produkcji paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni;
  • Analiza składu chemicznego, właściwości fizycznych, mikrobiologicznych i toksykologicznych wybranych frakcji odpadów komunalnych;
  • Opracowanie efektywnej metody stabilizacji, higienizacji oraz waloryzacji odpadów do celów wykorzystania w procesie termicznego odzysku energii;
  • Testy aglomeracji i formulacji odpadów pod kątem istniejących jednostek energetyki zawodowej i elektrociepłowni;
  • Konstrukcja prototypu ciągu technologicznego oraz opracowanie zaleceń technologicznych, logistycznych i organizacyjnych dla proponowanego modelu wykorzystania odpadów komunalnych w systemie gospodarki odpadami,
  • Ocena jakościowa wytwarzanego paliwa wraz z oceną uwarunkowań środowiskowych (LCA, CF) i ekonomicznych (NPV).

 

Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama