Zdjęcia z realizacji 

Konferencje

Czerwiec 2016

W dniach 30-31 maja 2016 r. odbyła się w Krakowie konferencja pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, na której zostały zaprezentowane referaty w zakresie innowacyjnych rozwiązań (produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych, instytucjonalnych) skierowanych do podmiotów gospodarczych. Udział w konferencji był dla naszej firmy szansą na zaprezentowanie dotychczasowych wyników projektu EkoRDF.

Obszary tematyczne konferencji: Nowe technologie informatyczne (ICT) – Energetyka – Mechanika, mechatronika i nanotechnologie – Gospodarka surowcami mineralnymi – Ochrona środowiska – Ekonomia i zarządzanie.


Luty 2016

W lutym 2016 wzięliśmy udział w VIII Konferencji TPOK 2016 – pn. „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, której celem było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Konferencja była okazją do promocji projektu, jak również do cennych dyskusji na temat zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez ich spalanie lub przekształcanie na paliwo alternatywne. Podczas konferencji odbyła się wycieczka techniczna do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.


Wrzesień 2015

We wrześniu 2015 firma EKO-BIOMASA Sp. z o.o. promowała projekt EkoRDF na Ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2015” w Busku-Zdrój. Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać interesujących wykładów dotyczących tematyki sortowania odpadów, wygłoszonych przez przedstawicieli świata nauki i biznesu. Konferencja była też okazją do zobaczenia nowoczesnej instalacji w MZGOK Baćkowice.

Udział w sympozjum zaowocował nawiązaniem współpracy z przedstawicielami zakładów zajmujących się sortowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych, którzy stanowią potencjalnych partnerów do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.


 

 

Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama